NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/118/20Rady Gminyz dnia 30 listopada 2020określenia stawek podatku od nieruchomoścNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. ( M.P. z 2020 r. poz. 673 )

Uchwała nr XVI/118/20
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2020


określenia stawek podatku od nieruchomośc

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, poz. 2244) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. ( M.P. z 2020 r. poz. 673 )


UCHWAŁA NR XVI/118/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Uchwała .2020-11-30 podatek od nieruchomości na 2021 r..pdf (322kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6219 z dnia 2020-12-08

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 grudnia 2020, 16:37:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386