NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XV/110/20Rady Gminyz dnia 25 września 2020zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 , zm. poz. 1378 zł / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz.2020, z roku 2020 poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175/

Uchwała nr NR XV/110/20
Rady Gminy
z dnia 25 września 2020


zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 , zm. poz. 1378 zł / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz.2020, z roku 2020 poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175/


UCHWAŁA NR XV/110/20
RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 września 2020r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 Uchwała.XV.110.2020-09-25.pdf (1046kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4730-2020 z dnia 2020-10-06

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 października 2020, 09:26:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587