NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/111/20Rady Gminyz dnia 25 września 2020zmieniająca uchwałę NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028Na podstawie art.226,art.227,art230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z2019 roku poz.869,poz.1622,poz.1649,poz.2020 z roku 2020 poz.284,poz.374,poz.568,poz.695 i poz.1175)oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym(Dz.Uz2020 roku poz.713 zmieniona poz.1378)

Uchwała nr XV/111/20
Rady Gminy
z dnia 25 września 2020


zmieniająca uchwałę NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028

Na podstawie art.226,art.227,art230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z2019 roku poz.869,poz.1622,poz.1649,poz.2020 z roku 2020 poz.284,poz.374,poz.568,poz.695 i poz.1175)oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym(Dz.Uz2020 roku poz.713 zmieniona poz.1378)


Uchwała Rady Gminy Boniewo XV/111/20zmieniająca uchwałę NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028 Uchwała.XV.111.20.2020-09-25.pdf (3532kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 października 2020, 15:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521