NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/113/20Rady Gminyz dnia 25 września 2020wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 , poz. 1378 ) oraz art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782 )

Uchwała nr XV/113/20
Rady Gminy
z dnia 25 września 2020


wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 , poz. 1378 ) oraz art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782 )UCHWAŁA Nr XV/113/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 25 września 2020 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 , poz. 1378 ) oraz art. 37 ust. 2 pkt.6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łąki Zwiastowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/2
o pow. 0,1351 ha stanowiącej własność Gminy Boniewo / KW WL1W/00101474/6.
 
            § 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 jest przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 12/2 obręb Łąki Zwiastowe stanowiącej przedmiot własności osoby fizycznej.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                   Adam Ciesielski
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 października 2020, 15:13:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591