NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/104/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 )

Uchwała nr XIV/104/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 )


UCHWAŁA NR XIV/104/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815 ) uchwala się, co następuje: Uchwała.XIV.104.20.2020-06-30.pdf (217kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3665 z dnia 2020-07-14

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:31:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550