NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/107/20Rady Gminyz dnia 30 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"Na podstawie art.11 a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku

Uchwała nr XIV/107/20
Rady Gminy
z dnia 30 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"

Na podstawie art.11 a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku


UCHWAŁA NR XIV/107/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"

Na podstawie art.11 a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 122, poz. 1123 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/90/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”,

§ 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
uchwała Nr XIV.107.20.pdf (111kB) pdf
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3668 z dnia 2020-07-14

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:20:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650