Uchwała nr XIII/89/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok”Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020; z 2020 r.poz. 284)

Uchwała nr XIII/89/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok”

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020; z 2020 r.poz. 284)


UCHWAŁA Nr XIII/89/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok”

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020; z 2020 r.poz. 284) uchwala się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019rok”stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Sprawozdanie sprawozdanie.pdf (407kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 11:49:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91