NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/90/20 Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku

Uchwała nr XIII/90/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”

Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we WłocławkuUCHWAŁA Nr XIII/90/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
 
            Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo na rok 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                              
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski

Program Program opieki nad zwierzętami na 2020 r..doc (36kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3659 z dnia 2020-07-14

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 10:52:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:33:00)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537