Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XI/77/19
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)


UCHWAŁA NR XI/77/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boniewo


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać aktualny wpis do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd,
2) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymogi określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) pojazd asenizacyjny musi być zarejestrowany, dopuszczony do ruchu oraz trwale oznakowany w sposób umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy,
4) liczba i stan techniczny pojazdów asenizacyjnych, posiadanych przez przedsiębiorcę musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5) baza transportowa powinna posiadać:
a ) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia,
b ) miejsca postojowe, dostosowane do ilości i wielkości pojazdów oraz pozostałych urządzeń
specjalistycznych,
c ) stosowne zaplecze techniczne i wyznaczone miejsce umożliwiające wykonanie drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów.
6) pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617),
7) świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób niepowodujący:
a) zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska,
b) zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości ciekłych w wyniku przepełnienia pojazdu asenizacyjnego lub jego niewłaściwe opróżnienie.
8) miejsca zanieczyszczane nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane,
9) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnię ścieków.
§ 2. Kopię dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 9 przedsiębiorca ma obowiązek dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 427 z dnia 2020-01-17

Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2020, 20:47:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij