Uchwała nr VI/34/19 Rada Gminy z dnia 14 czerwca 2019w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

Uchwała nr VI/34/19
Rada Gminy
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )UCHWAŁA Nr VI/34/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 czerwca 2019 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania
 
 
            Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje:
 
 
 
          § 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Boniewo za rok 2018 postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Boniewo.
 
          § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                 Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2019, 15:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58