Uchwała nr VI/36/19Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2019w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )

Uchwała nr VI/36/19
Rady Gminy
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )UCHWAŁA Nr VI/36/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 czerwca 2019 r.
 
w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 27 ust. 1 ustawy    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok
i zapoznaniu się: ze sprawozdaniami finansowymi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem komisji rewizyjnej oraz po dyskusji, rada gminy udziela Wójtowi Gminy Boniewo Panu Markowi Klimkiewiczowi absolutorium za 2018 rok.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                                                                                               Adam Ciesielski
 
 
                                                                                             
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2019, 15:33:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62