Uchwała nr V/27/19 Rady Gminyz dnia 11 marca 2019w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku

Uchwała nr V/27/19
Rady Gminy
z dnia 11 marca 2019


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku 
UCHWAŁA Nr V/27/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia  11 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
 
            Na podstawie art. 11 a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo na rok 2019 „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.


Program Program zwierząt 2019.doc (37kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3660 z dnia 2019-07-01

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2019, 21:42:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2019, 07:57:16)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 82