Uchwała nr V/25/19 Rady Gminyz dnia 11 marca 2019w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rokNa podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37)

Uchwała nr V/25/19
Rady Gminy
z dnia 11 marca 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37)UCHWAŁA Nr V/25/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2018 rok”
 
 
            Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
  Sprawozdanie sprawozdanie_Program_wspolpracy za 2018 rok Gmina.docx (20kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2019, 21:39:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82