NULL string(0) ""

Uchwała nr III/16/18Rady Gminyz dnia 21 grudnia 2018Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432/, art 89 ust.1 pkt 2, art. 212 , art 214, art 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych / Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366,poz. 1669 i poz.1693/.

Uchwała nr III/16/18
Rady Gminy
z dnia 21 grudnia 2018


Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432/, art 89 ust.1 pkt 2, art. 212 , art 214, art 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych / Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366,poz. 1669 i poz.1693/.


UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 dalej (640kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 451 z dnia 2019-01-23

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 stycznia 2019, 10:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759