NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/18 Rady Gminyz dnia 21 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 72 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,

Uchwała nr III/20/18
Rady Gminy
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 72 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,UCHWAŁA Nr III/20/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo
i wyboru przewodniczącego komisji
 
            Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 72 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r.  poz. 1256, uchwala się, co następuje:
 
            § 1. W uchwale Nr II/11/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego, § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2)  Bocian Paweł”.
 
            § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 stycznia 2019, 18:08:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 stycznia 2019, 11:03:04)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 669