NULL string(0) ""

Uchwała nr II/ 11/18Rady Gminyz dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisjiNa podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 72 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,

Uchwała nr II/ 11/18
Rady Gminy
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczącego komisji

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 72 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256,UCHWAŁA Nr II/ 11/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i wyboru
przewodniczącego komisji
 
            Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i  § 72 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. poz. 1256, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boniewo w następującym składzie:
 
1)      Górski Ireneusz
2)      Kujawski Grzegorz
3)      Przybysz Jerzy
 
§ 2. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany
radny  Górski Ireneusz
 
§ 3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statutu Gminy Boniewo.
 
§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
 
 
 
                                                                      
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2018, 16:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660