NULL string(0) ""

Uchwała nr I/ 2 /18Rady Gminy z dnia 23 listopada 2018w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała nr I/ 2 /18
Rady Gminy
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.
UCHWAŁA Nr I/ 2 /18
 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Radny Senior

Henryka Wojasińska
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2018, 14:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670