NULL string(0) ""

Uchwała nr I /4 /18 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała nr I /4 /18
Rady Gminy
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.


UCHWAŁA NR I /4 /18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo w składzie 3 osób, do której wchodzą następujący radni:

1. Mysior Karolina - przewodniczący komisji 2. Kujawski Grzegorz - członek 3. Górski Ireneusz - członek

§ 2. Zadania Komisji Skrutacyjnej określa regulamin głosowania określony w odrębnej uchwale.

§ 3. Komisja Skrutacyjna zakończy swoja działalność z chwilą wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2018, 14:31:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 685