Uchwała nr I/ 5 /18 Rada Gminy z dnia 23 listopada 2018w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy BoniewoNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia marca 2012 r.

Uchwała nr I/ 5 /18
Rada Gminy
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia marca 2012 r.


UCHWAŁA Nr I/ 5 /18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia marca 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam CiesielskiUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2018, 14:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388