NULL string(0) ""

Uchwała nr I/7/18Rady Gminy z dnia 23 listopada 2018w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Uchwała nr I/7/18
Rady Gminy
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)UCHWAŁA  Nr  I/7/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 23 listopada 2018 r.
 
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo
           
            Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Stwierdza się wybór radnej Pani Agnieszki Daroszewskiej
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
 
            § 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                   
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2018, 13:45:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666