Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXIII/208/18
Rada Gminy
z dnia 1 października 2018


zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349 i poz. 1432/, art 89 ust.1 pkt 2, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366/.


UCHWAŁA NR XXXIII/208/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 1 października 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349 i poz. 1432/, art 89 ust.1 pkt 2, art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366/.
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwała Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXVII/185/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 roku, Zarządzeniem 10/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem nr 13/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXX/196/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 31 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/203/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 września 2018 roku, Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 września 2018 roku oraz Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 26 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
I 1. Plan dochodów w wysokości 18.723.754,65 zł zmniejsza się do kwoty 18.320.274,65 zł ;
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu w wysokości 1.423.257 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie
419.777 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wolnymi środkami w kwocie 600.000 zł oraz pożyczką płatniczą z budżetu państwa zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu w kwocie 403.480 zł"
III. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 2.125.777 zł i łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 702.520 zł".
IV. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie :
"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.423.257 zł
/ w tym wolne środki w kwocie 600 zł/.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 5.956.475,38 zł".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Id: 8027322D-C091-47F9-8358-DC592F674310. Podpisany Strona 1
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

pełen tekst uchwały z załącznikami Uchwała.XXXIII.208.18.2018-10-01.pdf (343kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5086 z dnia 2018-10-09

Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 października 2018, 22:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij