Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXII/207/18
Rady Gminy
z dnia 14 września 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r.poz. 310 i poz. 650 ) po zasięgnięciu opinii sołectw ,


UCHWAŁA NR XXXII/207/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r.poz. 310 i poz. 650 ) po zasięgnięciu opinii sołectw , uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo w ilości -15,
2) o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) w ilości - 15,
3) o zawartości powyżej 18 % alkoholu w ilości - 15.
§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży w ilości - 15.
§ 3. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży w ilości - 15.
§ 4. Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa na terenie obiektu sportowego podczas imprez sportowych i rozrywkowych nie mających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od :
1) szkół i innych zakładów oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;
2) placówek prowadzących działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną;
3) obiektów kultu religijnego, w których odbywają się regularne nabożeństwa, cmentarzy;
4) zakładów opieki zdrowotnej.
2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych pieszych, od głównego wejścia do obiektów, określonych w ust. 1, do głównego wejścia punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do tego punktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1260 ze zmianami).
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/184/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Boniewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 310 ) dokonano zmiany w przepisach dotyczących podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży.
Jednocześnie w wyżej wskazanej ustawie, w art. 4, określono, że dotychczasowe uchwały rad gmin wydane w wyżej wymienionych sprawach zachowują moc nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, to jest do dnia 6 września 2018 r..
W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4798 z dnia 2018-09-26

Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2018, 13:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij