Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/203/18
Rada Gminy
z dnia 31 sierpnia 2018


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000 i poz. 1349), oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z roku 2017 poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000 i poz. 1349)UCHWAŁA NR XXXI/203/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 sierpnia 2018 roku
 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000 i poz. 1349), oraz art. 89 ust. 1 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z roku 2017 poz. 2077, z 2018 roku  poz. 62, poz. 1000 i poz. 1349)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zaciąga się długoterminowe zobowiązanie w formie kredytu do wysokości nie przekraczającej kwoty 702.520 zł (słownie: siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych ).
 
§ 2.  Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku, wyłonionym w drodze przetargu / zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych/ i przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów.
 
§ 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2028, z dochodów własnych Gminy Boniewo.
 
§ 4. Harmonogram spłaty ujęto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028.
 
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Boniewo, do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu (m.in. podpisania umowy kredytu, dokumentu zabezpieczenia).
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
 
 
Uzasadnienie:
Kredyt bankowy jest planowany w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości 702.520 zł z przeznaczeniem na spłatę rat  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Ponieważ do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawia się Radzie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 września 2018, 15:24:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij