Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/192/18
Rady Gminy
z dnia 14 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 ; z 2018 r. poz. 130UCHWAŁA Nr XXIX/192/18
    RADY GMINY BONIEWO
    z dnia 14 maja 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 ; z 2018 r. poz. 130 ) uchwala się, co następuje:

            § 1.W uchwale Nr XXIII/158/17 Rady Gminy Boniewo  z dnia 29 września 2017 r.   w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023,zmienionej Uchwałą Nr XXVII/187/18Rady Gminy Boniewo  z dnia z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023, załącznik do uchwały –Program Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
            § 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo. 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                              Adam Ciesielski

Uzasadnienie

Program Rewitalizacji został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na lata 2014-2020  Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Opracowanie Programu Rewitalizacji podyktowane zostało koniecznością dostosowania Programu do wymogów nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej, w ramach którego będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej na tereny objęte rewitalizacją znajdujące się w sytuacji kryzysowej.
Zmiany do  Programu Rewitalizacji oparto na konsultacji  społecznej poprzez  zamieszczenie projektu zmian do Programu na stronie internetowej gminy Boniewo  www.bip.boniewo.pl, przekazano zmiany organizacjom pozarządowym, sołtysom wsi oraz członkom Rady Gminy Boniewo.
Aktualizacja Programu  Rewitalizacji związana  jest z  zaleceniami otrzymanymi  w kwietniu 2018 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmiany  uwzględniły wskaźniki celu, korektę listy podstawowej projektów realizowanych
w  Programie Rewitalizacji, zapewniając  spójność ze stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego będącego  Instytucją  Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014 – 2020.
Zmiany konieczne do  spełnienia zasady kompleksowości w tym kompleksowości źródeł finansowania projektów  w ramach Programu,  nie ma wpływu na możliwość realizacji po uchwaleniu Programu Rewitalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych
w trakcie prac nad Programem Rewitalizacji.
            Wprowadzone zmiany zapewnią możliwość opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo, który  stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski


Program  rewitalizacji PRB korekta II- 14 maja 2018 rok.docx (726kB) word
                                  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 maja 2018, 14:24:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij