Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXIX/193/18
Rady Gminy
z dnia 14 maja 2018


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130 ) 
UCHWAŁA Nr XXIX/193/18
Rady Gminy Boniewo
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-  Europejskiego  Funduszu Społecznego 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130 ) uchwala się, co następuje:
            § 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu  „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- EFS
– nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17,
– Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja,                                            - - -Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe,
- Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.
            § 2. 1. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie, którego Partnerem Wiodącym będzie Gmina Boniewo .
2. Partnerzy Projektu:
- Gmina Boniewo z siedzibą w Boniewie 28, 87-851 Boniewo,
- Gmina Baruchowo z siedzibą w Baruchowie 54, 87-821 Baruchowo,
- Miasto  i Gmina Chodecz z siedzibą w Chodczu, przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz,
- Gmina Izbica Kujawska z siedzibą w Izbicy Kujawskiej, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 31, 87-865 Izbica Kujawska,
- Gmina Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-850 Lubień Kujawski,
- Gmina Lubraniec z siedzibą w Lubrańcu, przy ul. Brzeskiej 49, 87-890 Lubraniec.
 
            § 3. Gmina Boniewo  jako partner wiodący zobowiązuje się do wniesienia  wkładu własnego w  realizację projektu w  wysokości 5%  kosztów  kwalifikowanych projektu t.j.  151 500,36 PLN  w dwóch formach:
 
- wkład niepieniężny  151 490,00 PLN  poprzez udostępnienie sal dydaktycznych wszystkich partnerów projektu,
- wkład pieniężny 10,36 PLN – zakup  albumu do zdjęć.
 
            § 4. Zabezpieczenie realizacji projektu zostanie wniesione w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
            § 5.Szczegóły partnerstwa reguluje umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia  8 maja 2018 roku .  
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
Uzasadnienie
Gmina Boniewo  postanowiła przystąpić w formie partnerstwa  z gminami  - Gminą Baruchowo ,Miastem  i Gminą Chodecz, Gminą Izbica Kujawska, Gminą Lubień Kujawski,Gminą Lubraniec, do realizacji projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17,– Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, - Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne .
Celem głównym projektu jest w okresie od lipca 2018 do czerwca 2020  poprawa osiągnięć edukacyjnych z terenu ORSG pow. Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych i doposażenie szkół .
 
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu  stanowi załącznik do umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                     Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 maja 2018, 14:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij