Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVII/187/18
Rady Gminy
z dnia 12 marca 2018


zmieniająca uchwałę Nr XXIII/158/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 ; z 2018 r. poz. 130 )


UCHWAŁA NR XXVII/187/18
 RADY GMINY BONIEWO 
           z dnia 12 marca 2018 r.   

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/158/17 w sprawie  przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 ; z 2018 r. poz. 130 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. W uchwale Nr XXIII/158/17 Rady Gminy Boniewo  z dnia 29 września 2017 roku  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023,  załącznik do uchwały – Program Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
            § 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo. 
 
                                Przewodniczący Rady Gminy 
                     Adam Ciesielski           


Uzasadnienie 
Program Rewitalizacji został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych  na lata 2014-2020  Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
            Opracowanie  Programu Rewitalizacji podyktowane zostało koniecznością dostosowania Programu do wymogów nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej, w ramach którego będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej  na tereny objęte rewitalizacją znajdujące się
w sytuacji kryzysowej .
            Opracowanie Programu Rewitalizacji oparto na szerokiej partycypacji społecznej poprzez zorganizowanie konsultacji społecznych , debat środowiskowych  w których uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele środowisk  społecznych i gospodarczych.
Jednakże, w związku z otrzymanymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającymi stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie metodologii wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji konieczna jest zmiana granic obszarów rewitalizacji i obszarów zdegradowanych, która zapewni spójność ze stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego będącego  Instytucją  Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014 – 2020.
Korekta granic polega na zmianie pierwotnie wyznaczonego uchwałą obszaru
zdegradowanego oraz rewitalizacji. Zmiana granic nie ma wpływu na możliwość realizacji po uchwaleniu Programu Rewitalizacji przedsięwzięć  rewitalizacyjnych zgłoszonych w trakcie prac nad Programem Rewitalizacji.
            Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo, który  stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.
                                                                                  
Program Rewitalizacji PRB Po korekcie 2017-2023 10032018 (1).pdf (2068kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                  Adam Ciesielski 
  
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 marca 2018, 22:20:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij