Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXV/174/17
Rady Gminy
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 )


UCHWAŁA NR XXV/174/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

    Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) uchwala się, co następuje:

    § 1. Udziela się z budżetu Gminy Boniewo pomocy finansowej Gminie Kęsowo w kwocie 3.500 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych ) na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce  na terenie Gminy Kęsowo.

    § 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boniewo na 2017 rok.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Boniewo do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej w § 1.

    § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kęsowo a Gminą Boniewo.

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

                                Przewodniczący Rady Gminy
                                Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 stycznia 2018, 11:53:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij