Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXIII/158/17
Rady Gminy
z dnia 29 września 2017


w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935 )UCHWAŁA Nr XXIII/158/17
    RADY GMINY BONIEWO
      z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia  Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023


            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935 ) uchwala się, co następuje:

            § 1. Przyjmuje się  Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo na lata 2017-2023  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo. 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski

Uzasadnienie

 
Program Rewitalizacji został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na lata 2014-2020  Ministra Infrastruktury i Rozwoju .
 
Opracowanie  Programu Rewitalizacji podyktowane zostało koniecznością dostosowania Programu do wymogów nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej, w ramach którego będzie można pozyskać wsparcie na rewitalizację działań  w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej  na tereny objęte rewitalizacją znajdujące się w sytuacji kryzysowej  .
 
Opracowanie Programu Rewitalizacji oparto na szerokiej partycypacji społecznej poprzez zorganizowanie konsultacji społecznych , debat środowiskowych  w których uczestniczyli mieszkańcy gminy , przedstawiciele środowisk społecznych i gospodarczych .
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski 
                                                                      
Dokument  znajduje siew zakładce Programy
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 października 2017, 13:54:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij