Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXII/153/17
Rady Gminy
z dnia 1 września 2017


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 60, poz. 191 i poz. 659) 
UCHWAŁA NR XXII/153/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 60, poz. 191 i poz. 659)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w roku 2017 długoterminowego kredytu bankowego, do wysokości nie przekraczającej kwoty 754.958 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych ) na sfinansowanie planowanego na rok 2017 r. deficytu budżetu Gminy Boniewo wynoszącego 100.000 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 654.958 zł /słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych/
 
§ 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2025, z dochodów własnych Gminy Boniewo.
 
§ 4. Harmonogram spłaty ujęto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025.
 
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Boniewo, do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu (m.in. podpisania umowy kredytu, dokumentu zabezpieczenia).
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Adam Ciesielski
 
 
Uzasadnienie:
Kredyt bankowy jest planowany w uchwale budżetowej na 2017 rok w wysokości 754.958 zł z przeznaczeniem części na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł oraz na spłatę rat  wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 654.958 zł
Ponieważ do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych przedstawia się Radzie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2017, 12:00:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij