Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XIX/137/17
Rady Gminy
z dnia 31 marca 2017


zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art.239, art.242, art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2016 r., poz.1870, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 191/R


UCHWAŁA NR XIX/137/17
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art.239, art.242, art. 243, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2016 r., poz.1870, poz. 1984, poz. 2260, z roku 2017 poz. 191/Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 zmieniony Uchwałą Nr XVIII/129/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
I. 1. Plan dochodów w wysokości 17.200.462,56 zł zwiększa się do kwoty 17.336.487,44 zł ;
zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 17.300.462,56 zł zwiększa się do kwoty 17.557.046,44 zł ;
zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
5. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
6. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały
II. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
" Deficyt budżetu w wysokości 220.559 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 100.000 zł oraz wolnymi
środkami w kwocie 120.559 zł".
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała oraz załączniki dalej (699kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1940-2017 z dnia 2017-04-14

Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 kwietnia 2017, 11:54:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij