NULL string(0) ""

Uchwała nr III/12/14Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015-2025Na postawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)

Uchwała nr III/12/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2015-2025

Na postawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)


UCHWAŁA Nr III/12/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo
na lata 2015-2025 dalej (66kB) pdf


Załączniki dalej (72kB) pdf , dalej (96kB) pdf , dalej (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 lutego 2015, 07:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941