NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/14 Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 89 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała nr III/19/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2015 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 89 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. 
UCHWAŁA Nr III/19/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2015 rok
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz  § 89  Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na rok 2015 określony  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 
                                                                                 
 
                                                                                             
                       
  załącznik nr 1 dalej (44kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 997