NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/14 Rady Gminyz dnia 19 grudnia 2014w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)

Uchwała nr III/20/14
Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2015 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)UCHWAŁA Nr III/20/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
 
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2015 r.
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na rok 2015 określone 
w załącznikach nr 1,2,3,4, do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          Adam Ciesielski
 
  załącznik nr 1 dalej (30kB) word
  załącznik nr 2 dalej (33kB) word
  załącznik nr 3 dalej (31kB) word
  załącznik nr 4  dalej (34kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2015, 18:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 957