NULL string(0) ""

Uchwała nr II/5/14 Rady Gminyz dnia 8 grudnia 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po przeprowadzeniu głosowania tajnego

Uchwała nr II/5/14
Rady Gminy
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po przeprowadzeniu głosowania tajnego 
UCHWAŁA  Nr II/5/14
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 8 grudnia 2014 r.
 
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo
           
            Na podstawie art. 19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Stwierdza się wybór radnego Pana Mirosława Piaseckiego
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
 
            § 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                       Adam Ciesielski
 
                                                                                   
                                                                            
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 grudnia 2014, 18:55:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047