NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 62 ust.1 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.

Uchwała nr XXXI/195/13
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 62 ust.1 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r.RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 rok
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 62 ust.1 Statutu Gminy Boniewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na rok 2014 określony 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                             
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                      Jarosław Gazda                                                        
                                                                                             

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2014, 13:50:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2014, 18:04:37)
Zmieniono: zapis treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1194