NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/194/13 Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2013o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C Na podstawie art.8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 )

Uchwała nr XXXI/194/13
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2013


o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C

Na podstawie art.8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 )UCHWAŁA Nr XXXI/194/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C
 
 
            Na podstawie art.8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXIII/141/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C i uchwałę nr XXVII/168/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 1+ 470 do 1 +750.
 
§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Boniewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2014, 14:58:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502