NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/173/13 Rady Gminyz dnia 19 sierpnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )

Uchwała nr XXVIII/173/13
Rady Gminy
z dnia 19 sierpnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) 
UCHWAŁA NR XXVIII/173/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) uchwala się, co następuje :
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo ( KW –WL1W/00045414/7), położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/4 o pow. 1934 m2 w miejscowości Boniewo przy ulicy Kolejowej 6.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 września 2013, 22:20:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1625