NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/164/13Rady Gminyz dnia 24 czerwca 2013w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C- Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C - Osiecz Wielki - Chodecz od km 0+000 do 1+956 Na podstawie art.7 ust. l pkt 2, art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, póz. 594 )

Uchwała nr XXV/164/13
Rady Gminy
z dnia 24 czerwca 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C- Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C - Osiecz Wielki - Chodecz od km 0+000 do 1+956

Na podstawie art.7 ust. l pkt 2, art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, póz. 594 )


Uchwała Rady Gminy Boniewo z 24 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C- Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C - Osiecz Wielki - Chodecz od km 0+000 do 1+956 dalej (251kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lipca 2013, 13:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734