NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/57/11Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018art.226 art.227 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.Nr1 57 poz.1241 z e zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Uchwała nr XII/57/11
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018

art.226 art.227 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U.Nr1 57 poz.1241 z e zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Uchwała Rady Gminy Boniewo  XII/57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018 pobierz (216kB) word

Załącznik Nr 1 do uchwały pobierz (381kB) word

Załącznik Nr 2 do uchwały pobierz (399kB) word

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 stycznia 2012, 17:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2028