NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/34/11Rady Gminyz dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

Uchwała nr VIII/34/11
Rady Gminy
z dnia 16 czerwca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675UCHWAŁA  NR  VIII/34/11
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 16 czerwca 2011 r.
 
 
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Lubomin
 
 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 131/5 o pow. 150 m2 położonej w miejscowości Lubomin.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1521 ze zmianami) rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych. Na wniosek zainteresowanych rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 150 metrów kwadratowych położonej w miejscowości Lubomin.
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 czerwca 2011, 19:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2413