Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boniewo na okres 3 lat
rejestr zmian informacji

korekta literowa
Data: 2022-01-20 09:32:14
Autor: Zdzisława Bywalska
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »