Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo
rejestr zmian informacji

wniosek
Data: 2020-07-20 07:49:57
Autor: Zdzisława Bywalska
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »