Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV...
rejestr zmian informacji

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie
Data: 2020-05-26 07:58:56
Autor: Zdzisława Bywalska
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »