Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
rejestr zmian informacji

wydruk
Data: 2021-01-27 18:51:24
Autor: Zdzisława Bywalska
UCHWAŁA NR XIV/100/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2020 r. zmiana Planu na podstawie Uchwały NR XIV/100/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020
Data: 2020-07-17 22:44:18
Autor: Zdzisława Bywalska
UCHWAŁA NR XIII/87/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 20 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy Boniewo na rok 2020
Data: 2020-04-29 13:59:21
Autor: Zdzisława Bywalska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »