Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo (działka nr 4/1.
rejestr zmian informacji

,
Data: 2020-04-17 09:29:44
Autor: Zdzisława Bywalska
korekta załacznika
Data: 2020-04-16 16:15:58
Autor: Zdzisława Bywalska
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami
Data: 2020-02-24 15:45:35
Autor: Zdzisława Bywalska
obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie
Data: 2020-01-24 09:16:54
Autor: Zdzisława Bywalska
opinia RDOŚ
Data: 2020-01-23 19:30:11
Autor: Zdzisława Bywalska
uzupełnienie karty
Data: 2020-01-16 14:38:33
Autor: Zdzisława Bywalska
opinia PGW Wody Polskie, PPIS
Data: 2020-01-02 21:32:24
Autor: Zdzisława Bywalska
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »