Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Partycypacja społeczna Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
rejestr zmian informacji

korekta literowa
Data: 2017-03-06 15:15:06
Autor: Zdzisława Bywalska
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »