Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Utworzenie Klubu „Senior+"

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.4.2019
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.1.2019
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 29 stycznia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93.ust.1. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)