Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie usługi cateringowej - wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.12.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo zawiadamia o nieważnieniu postępowania na podstawie art.93ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)