Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zmiana pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Osiecz Mały i Osiecz Wielki

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.11.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Część I Zmiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowości Osiecz Mały oraz Część II Zmiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w miejscowości Osiecz Wielki Zakład Usługowo-Produkcyjny MICHMAR Michał Dudziak Modzerowo 33B, 87-800 Włocławek 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)