Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.8.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 1 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą Część III zadania : Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Chodczu. została uznana oferta wykonawcy : Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya16, 02-013 Warszawa jednocześnie Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo zawiadamia o nieważnieniu postępowania na podstawie art.93ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Część I -Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Boniewie Cześć II- Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły podstawowej w Baruchowie Cześć IV Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Izbica Kujawska (Sp Błenna, Sp Nr 1 W Izbicy Kujawska) Część VI - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubraniec(Psp W Lubrańcu, Psp W Kłobi, Sp W Sarnowie, Sp W Zgłowiączce Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo zawiadamia o nieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm..), Cześć V-Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych terenu gminy Lubień Kujawski (Sp Kaliska, Sp Kanibród, Sp Kłóbka, Sp W Zpo W Lubieniu Kujawskim  

zamówienie na:

Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.5.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 22 września 2020  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Część I postępowania Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otmianowo Konsorcjum : DOM sp.z o.o. sp.k. ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek - lider konsorcjum , FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16, 87610 Dobrzyń nad Wisłą - Partner konsorcjum Część II Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniewo-HYDROPLUS Marcin Norberczak Łagiewniki 6/16, 88-150 Kruszwica Część III Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiecz Wielki -: Zakład Produkcyjny Usługowo-Handlowy BUDPAL Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3, 87-800 Włocławek  

zamówienie na:

Adaptacja Pomieszczeń Z Przeznaczeniem Na Zorganizowanie Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych na Działce oznaczonej Nr 152/3 W Miejscowości Boniewo, Gmina Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.7.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 18 września 2020  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej  

zamówienie na:

Zakup fabrycznie nowego ,średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.6.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 14 września 2020  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Przedsiębiorstwa Specjalistycznego"bocar"Sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Grójczyk –Sułkówek

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.2.2.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 8 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą w obydwu częściach postępowania Przebudowa drogi gminnej Grójczyk –Sułkówek została uznana oferta wykonawcy : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o. Olsza 3 , 88-300 Mogilno,  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łąki Markowe, Osiecz Wielki ,Bierzyn, Arciszewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.3.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 8 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o. Olsza 3 , 88-300 Mogilno, która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej Kryterium cena 60 pkt Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania 40 pkt razem 100 pkt  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Wólka Paruszewska -Łąki Wielkie

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.1.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy : Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Osiecz Mały” w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo "

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.11.2019
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)