Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Grójczyk –Sułkówek

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.2.2.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 8 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą w obydwu częściach postępowania Przebudowa drogi gminnej Grójczyk –Sułkówek została uznana oferta wykonawcy : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o. Olsza 3 , 88-300 Mogilno,  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łąki Markowe, Osiecz Wielki ,Bierzyn, Arciszewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.3.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 8 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o. Olsza 3 , 88-300 Mogilno, która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny dokonanej przez członków komisji przetargowej Kryterium cena 60 pkt Kryterium okres gwarancji na przedmiot zamawiania 40 pkt razem 100 pkt  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Wólka Paruszewska -Łąki Wielkie

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.1.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy : Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Osiecz Mały” w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo "

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.11.2019
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)