Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)



zamówienie na:

Zmiana pokrycia dachowego na budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Osiecz Mały i Osiecz Wielki

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.11.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.10.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 23 grudnia 2020  10:00

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj określonych jako projekt „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo

zamawiający: Gmina Boniewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPiPF.9.2020
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)