Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 191) starsze karty »
numer wpisu:

1/2021

data: 7 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

23/2020

data: 29 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Łączewna I" oraz "Łączewna II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

22/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 076) na działce nr 139/5 obręb Osiecz Mały, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

21/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 074) na działce nr 53 obręb Lubomin Leśny, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

20/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 076) na działce nr 139/5 obręb Osiecz Mały, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

19/2020

data: 7 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 074) na działce nr 53 obręb Lubomin Leśny, gmina Boniewo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

18/2020

data: 7 lipca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec, gmina Boniewo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82, obręb 0019 Grójec, gmina Boniewo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

17/2020

data: 15 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec, gmina Boniewo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82, obręb 0019 Grójec, gmina Boniewo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

16/2020

data: 29 maja 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec, gmina Boniewo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82, obręb 0019 Grójec, gmina Boniewo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

numer wpisu:

15/2020

data: 29 maja 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 74,0 m o wydajności do Q=20,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Grójec, gmina Boniewo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82, obręb 0019 Grójec, gmina Boniewo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Boniewo

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 191) starsze karty »